Oferta
O FirmieOfertaKontakt

Cennik 
Wzór Umowy 
Usługi Księgowe>Oferta

 

Księga Przychodów
i Rozchodów

 

Oferuję prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, szczególnie dla mikroprzedsiębiorców oraz innych ewidencji podatkowych.

Podatek VAT

 

Rozliczam podatek od towarów i usług (VAT), również sam, bez prowadzenia w/w ksiąg.

Rozliczenia płacowe

 

Dokonuję rozliczeń płacowych pracowników.

Rozliczenia z ZUS

 

Wykonuję też wszelkie czynności w zakresie rozliczeń z ZUS właścicieli firm oraz ich pracowników, z przekazem elektronicznym włącznie.

[Główna][O Firmie][Oferta][Kontakt]

Copyright(c) 2016 Elżbieta Miller. Wszelkie prawa zastrzeżone.
biuro@ksiegowe.biz